Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-01 11:36:20

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Kommuniké från extra bolagsstämman den 31 augusti 2023

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga:

Stämman beslöt att välja in Lars-Inge Sjöqvist i styrelsen.

Lars-Inge Sjöqvist har en civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola och är VD och grundare av Actionstep AB. Lars-Inge har lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling, strategiutveckling och finansiering från sin tidigare roll som VD på Gapwaves AB, ett startup Tech-bolag noterat på Nasdaq First North och även från sin roll som vice VD och koncernchef för Semcon AB, i sin roll som managementkonsult från Actionstep som utfört uppdrag bland annat Atlas Design, Volvo Cars, Elanders, Volvo Group och Kildal Antenn AB.

Till den nyvalda styrelseledamoten beslöt stämman att samma arvode om tre prisbasbelopp som övriga ledamöter erhåller ska utgå för tiden fram till nästa årsstämma, med justering för den tid som gått sedan tidigare beslut togs.

För mer information om den extra bolagsstämman i SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB