Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-04 17:53:19

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Johan Liu säljer 70 000 aktier

Smart High Techs huvudägare Johan Liu har träffat avtal om att via sitt helägda företag XS Consulting AB sälja 70 000 B-aktier till Göran Ofsén för 10,50 kronor per aktie. Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Efter transaktionen äger Johan Liu via XS Consulting 1 400 000 A-aktier och 7 619 000 B-aktier i Smart High Tech.

Göran Ofsén är sedan tidigare en av bolagets större ägare och har varit det sedan år 2021. I samband med förvärvet har han ingått en lock up-förbindelse om 90 procent av sitt totala innehav som gäller i 180 dagar efter transaktionen.

Köpeskillingen om 10,50 kronor per aktie är satt utifrån vägda genomsnittskursen de två handelsdagarna efter det att Q2-rapporten släpptes den 31 augusti, med åtta procents rabatt.

För mer information om transaktionen, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Johan Liu                                      

Johan.liu@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB