Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-05 16:14:40

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Ett nytt patent beviljat i Japan

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Japan. Detta patent, som har titeln "Laminated Graphene-Based Thermally Conductive Film and Pad and Method for Manufacturing the Film and Pad", beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®.  Patentet har tidigare även beviljats i Sverige och i Korea och tillhör samma patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska mekanisk anisotropi i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda och utgör teknikgrunden för vår produktportfolio "Softpad". Minskad anisotropi ger förbättrad mekanisk hållfasthet i alla riktningar vilket förbättrar hanteringen av produkten.

"Det är mycket postivt att vår patentportfolio förstärks med ytterligare ett patent, denna gång i en potentiellt för Smart High Tech viktig marknad som Japan.", säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat "Thermal Interface Material", TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB