Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-15 09:59:46

My Beat AB: My Beat tar steg för att förbättra lönsamheten

My Beat presenterade idag sin Q1 rapport där bolaget rapporterar en ökad omsättning med 61.4% jämfört med motsvarande period förra året. My Beat rapporterar även flera tilltag för att säkra likviditeten och stärka tillväxten.

My Beat har under perioden maj till juli 2023 gjort flera tilltag för att stärka bolaget, både operationellt och finansiellt. Bolaget genomförde i juni en nyemission för att tillföra kapital samtidigt som verksamheten även centraliserades till kontoret i Stockholm.

Dessa åtgärder gav bolaget engångskostnader på ca 1.9 MSEK som påverkade resultatet för Q1.

Q1 var den första perioden då kundbasen från Karma Mobil slagits samman med My Beat. Under perioden har även de tidigare stödsystemen fasats ut vilket medför att kostnaderna för hela sammanslagningen nu är tagna.

My Beat fokuserar fortsatt på expansion och lönsamhet. De åtgärder som genomförts innebär ett antal anpassningar av produktstrukturer och priser samt andra kostnadsrelaterade åtgärder som säkerställer bättre marginaler på löpande leveranser.

Utöver mobilabonnemang kan nu kunder till My Beat lägga till tjänster som F-Secure Total och Viaplay för en tryggare och mer underhållande digital upplevelse.

De åtgärder som bolaget genomfört fram tills nu tillsammans med de som planeras under hösten kommer, enligt ledningen för My Beat, leda till ökad lönsamhet och ge ett positivt EBITDA på månadsbasis vid årsskiftet 23/24.

Bolaget ser att effekten av dessa åtgärder kommer att leda till betydande förbättringar på månadsbasis avseende omsättning, rörelseresultat och likviditet.

Mangold Insight har genomfört en analys av My Beat och kommit fram till en potential på mer än 100% värdeökning på aktien jämfört med nuvarande pris på cirka 0,37 SEK. Analysen från Mangold har inte tagit hänsyn till de åtgärder bolaget aviserar i denna rapport, och har därmed utgått från negativ EBITDA för innevarande räkenskapsår och de kommande två räkenskapsåren. Ledningen för My Beat är övertygad om att bolaget kommer att vända den operativa verksamheten från och med årsskiftet så att den löpande verksamheten kommer att leverera positiv EBITDA från den punkten.

Med dessa åtgärder fortsätter My Beat att utvinna synergieffekter av de skalfördelar som uppnåddes efter köpet av Karma Mobil i januari 2023 och den tillhörande ökningen av omsättningen och minskningen av driftskostnader som skulle kunna utvinnas omedelbart. De åtgärder vi nu vidtar på produkt och kostnadssidan gynnas av den volymökning som uppnåddes i och med köpet av Karma Mobil.

Kontaktuppgifter

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB
Tel: +46 72 79 01 917
E-post: kristoffer@mybeat.se

Om My Beat

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9 000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB