Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-08 17:03:41

Syncro Group AB: Syncro Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet och perioden januari-september 2023 till torsdag 9 november 2023

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende tredje kvartalet (juli-september) och januari-september 2023. Nytt datum för offentliggörande är torsdag 9 november 2023 medan tidigare kommunicerad tidpunkt var den 30 november 2023.

Syncro Group har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende tredje kvartalet (juli-september) och januari-september 2023 till att ske torsdag 9 november 2023. Tidigare angiven tidpunkt för offentliggörande var den 30 november 2023.

 

Skälet till tidigareläggandet är att arbetet med delårsrapporten kommer att bli färdigställt tidigare än beräknat.

 

"Jag är mycket glad över att vi lyckas tidigarelägga delårsrapporten. Det är ett positivt tecken på att de effektivitetsåtgärder vi genomfört har haft god effekt." säger Ebbe Damm, VD Syncro Group.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Syncro Group AB

Utskick från Spotlight Group