Hem

Vi vet att det kan kännas krångligt och tidskrävande att som noterad behöva följa regelverk – men genom att leva upp till noteringskraven ger det ert bolag en kvalitetsstämpel vilket leder till ökat förtroende.

Vägledning som gör det enklare för er

Handeln bevakas ständigt av Spotlights marknadsövervakning för att kontrollera att de som handlar följer reglerna och att de noterade bolagen följer informationskraven. På så sätt ser vi till att det sker en tryggare handel i er aktie. Kravet på att följa regelverket – och även i övrigt agera på ett förtroendeskapande vis – medför att ett noterat bolag måste skapa en väl fungerande och effektiv organisation och goda interna rutiner, som dessutom kan vara till stor nytta i andra sammanhang. Vi har utformat vårt erbjudande för att underlätta alla dessa processer för er.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med någon av våra vägledningsexperter? 

Tel: 08-511 68 000

Mail: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com

Vi hjälper er att förstå regelverket

Att vara ett noterat bolag innebär att man måste följa vissa informationsregler så att marknaden kan tolka företaget på ett korrekt sätt. Spotlight hjälper till med det – och till skillnad från andra svenska marknadsplatser så ingår den supporten hos oss. Bolag noterade på Spotlight kan alltid kontakta vår informationsövervakning, de är specialister på regelverket.

Spotlight är alltid uppdaterade kring regelverk och kan därför tolka förändringar i dem. Vi informerar bolagen kontinuerligt om vad dessa förändringar innebär för dem i praktiken.

Proaktiv förhandsgranskning

Spotlight ger er möjlighet att under marknadens öppettider diskutera innehåll och utformning före offentliggörandet av ett pressmeddelande. Vi granskar alla pressmeddelanden och rapporter när de offentliggjorts och ger er kontinuerlig feedback i efterhand så att ni kontinuerligt kan lära er hur man bäst skriver en pressrelease.

Som noterat bolag är det viktigt att rätt information går ut vid rätt tidpunkt, i rätt kanaler och till rätt mottagare.  Med hjälp av våra regelverksexperter minskar risken för att bolagen släpper ofullständig, svårtolkad eller missvisande information. Syftet är att upprätthålla förtroendet för bolaget och samtidigt skydda investerare.