Hem

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Kurser för Medfield Diagnostics AB

Just Nu

+/-
0,05
%
1,61%
Senast
3,15
Högst
3,15
Lägst
3,10
Volym
1 350
Omsatt (SEK)
4 208
Värde (MKR)
67,03

Styrelse, ledning

VD

 • Stefan Blomsterberg

Styrelseordförande

 • Mikael Persson

Styrelse

 • Anna Ahlberg
 • Stefan Jacobsson
 • Mikael Persson
 • Bengt Arne Sjöqvist

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Mikael Persson 17,26 17,26 2018-03-31
K-Svets 11,40 11,40 2018-03-31
Avanza Pension 8,41 8,41 2018-03-31
Andreas Fhager 7,08 7,08 2018-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring 3,43 3,43 2018-03-31
Olle Stenfors 2,82 2,82 2018-03-31
Radosava Vujadinovic 1,75 1,75 2018-03-31
Helga Ragnhild Hedbom 1,22 1,22 2018-03-31
Christer Jönsson 1,17 1,17 2018-03-31
Lars Ekengren 1,13 1,13 2018-03-31
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.


Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 1,20 1,56 2,90 1,68 2,66 2,50 1,50
Rörelseresultat -1,19 -1,75 -0,10 -2,33 -0,20 -0,70 -1,00
Resultat före skatt -1,19 -1,75 -0,10 -2,33 -0,20 -0,70 -1,00
Nettoresultat -1,19 -1,75 -0,10 -2,33 -0,20 -0,70 -1,00
Vinst per aktie -0,06 -0,08 0 -0,1 -0,01 -0,04 -0,06
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 35,22 36,41 38,17 38,06 25,01 25,23 25,90
Anläggningstillgångar 28,90 28,07 26,74 25,96 24,68 23,98 23,28
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 8,87 11,60 14,23 17,06 4,88 7,55 5,52
Summa tillgångar 37,78 39,68 40,98 43,02 29,55 31,53 28,79
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 2,55 3,26 2,81 4,96 4,55 6,31 2,89
Antal aktier (st) 21 277 979 21 277 979 21 277 979 21 277 979 17 233 704 17 233 704 17 233 704

Kommande rapporter

 • 2019-02-22 Medfield Diagnostics AB

  Bokslutskommuniké

 • 2018-11-02 Medfield Diagnostics AB

  Delårsrapport Q3

 • 2018-08-31 Medfield Diagnostics AB

  Halvårsrapport

 • 2018-06-07 Medfield Diagnostics AB

  Årsstämma

 • 2018-05-09 Medfield Diagnostics AB

  Delårsrapport Q1

;