Publicerat: 2022-05-31 09:42:54

Zoomability: Intensifierade marknadsföringsinsatser stärker utsikterna - Analyst Group

År 2021 blev något av ett mellanår för Zoomability, där pandemin och komponentbrist har hämmat tillväxten. Framsteg nåddes dock under föregående år, vari Bolaget har stärkt distributionsnätverket och fått en medicinteknisk registrering av Zoomen. Detta, i kombination med kapitaltillskottet under Q3-21, bäddar för stark tillväxt framöver och Zoomability står nu redo att möta den höga efterfrågan som finns för Zoomen. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med tillämpad EV/S-multipel, härleds ett nuvärde per aktie om 7,6 kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Zoomability Int AB