Hem

Publicerat: 2021-11-23 08:11:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Zoomability Int AB: UTÖKAD FÖRLUST 3 KV, JV I KINA DRAR UT PÅ TIDEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Zoomability, som marknadsför ett eldrivet terrängfordon för funktionsnedsatta, redovisar en nettoomsättning på 0,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (1,2).

Rörelseresultatet summerades till -1,7 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet per aktie uppgick till -0:35 kronor (-0:41).

Vd Pehr-Johan Fager skriver att omsättningstappet till stor del berodde på en försening av en leverans av sålda men ofakturerade produkter till USA. Leveransen, som landade en vecka in i det fjärde kvartalet, skulle ha inneburit ett bidrag till omsättningen om cirka 0,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Vad gäller rörelseresultatet belastades det av ökade kostnader för komponenter och frakter.

Pehr-Johan Fager skriver vidare att bildandet av samriskbolaget i Kina har dragit ut på tiden. Anledningarna uppges vara flera.

"Den person på bolaget i Kina som skulle driva detta slutade i augusti och ersattes med en ny i oktober. Samtidigt har de strikta inreseregler som finns förhindrat nyckelpersoner att kunna resa till Kina. Vi fortsätter arbetet med att hitta en så fördelaktig lösning som möjligt för ett samarbete i Kina", skriver vd.

Fördröjningen i Kina kommer inte att påverka den planerade försäljningsökningen 2022, enligt Pehr-Johan Fager.          
        

Läs mer om Zoomability Int AB