Publicerat: 2022-11-24 09:05:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Bodyflight: OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRSÄMRADES 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar en nettoomsättning på 6,4 miljoner kronor (6,6) under det tredje kvartalet 2022.

Det motsvarar en omsättningsminskning på 3,7 procent, jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Rörelseresultatet kom in på 0,2 miljoner kronor (0,8) och nettoresultatet landade på -0,1 miljoner kronor (0,5).

Koncernens rörelsekostnader ökade under perioden med 20,6 procent. Ökningen beror på betydande kostnadsökningar för driften samt ökade marknadsföringsåtgärder, uppger bolaget i rapporten.

"Det tredje kvartalet påverkades av en ökad negativitet i omvärlden vilket ledde till en minskad försäljning till privatpersoner. Hög inflation, höga elpriser och en allmänt negativ stämning bland hushållen i Sverige gör att många av våra kunder håller hårdare i plånboken än på länge", skriver Bodyflights vd Micha Velasco i rapporten.

Han påpekar att det fjärde kvartalet historiskt är det starkaste för bolaget och vd:n är av uppfattningen att det kommer se likadant ut i år.

Likviditeten minskade under tredje kvartalet, men oktober-december en däremot en stark period vilket kommer att ge en positiv effekt på kassaflödet och koncernen kan säkerställa sitt kapitalbehov, heter det i rapporten.          
        

Läs mer om Bodyflight