Publicerat: 2022-12-27 07:23:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Syncro Group AB: GENOMFÖRT RIKTAD EMISSION OM 15,2 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på fredagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Syncro Group har beslutat om en riktad emission genom vilken bolaget tillförs cirka 15,2 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omkring 3,8 miljoner units emitteras, envar innehållande 10 B-aktier och 3 teckningsoptioner av serie TO4, till teckningskursen 4 kronor per unit.

Teckningskursen per unit i den riktade emissionen har fastställts genom en marknadssondering genomförd av Mangold Fondkommission.

Investerarna i den riktade emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare och långivaren Formue Nord Fokus, varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av den riktade emissionen, enligt bolaget.

Syncro Group meddelar också att de lån om 22 miljoner kronor som tidigare ställts ut till bolaget av Formue Nord Fokus har refinansierats och förlängts.

Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i den riktade emissionen till befintliga aktieägare och till långivaren.          
        

Läs mer om Syncro Group AB