Hem

Publicerat: 2022-12-29 12:04:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om My Beat AB: KÖPER KARMA MOBIL FÖR 10,7 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) My Beat har ingått ett avtal om ett förvärv av 100 procent av aktierna i Karma Mobil för cirka 10,7 miljoner kronor kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet kommer att finansieras genom erläggandet utav skuldebrev om totalt 5,2 miljoner kronor som förfaller i tre lika rater över 2,5 år, samt genom en riktad emission av nära 2,2 miljoner aktier i My Beat.

Aktierna i den riktade emissionen kommer att emitteras till en teckningskurs om ca 2:53 kronor beräknat på genomsnittskursen de sista fem handelsdagarna innan dagen då avtalet ingicks.

I och med förvärvet kommer My Beat att öka omsättningen med cirka 50 procent från och med den 9 januari 2023, vilket är den avtalade tillträdesdagen.          
        

Läs mer om My Beat AB