Hem

Publicerat: 2022-12-29 12:16:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om My Beat AB: KÖPER KARMA MOBIL FÖR 10,7 MLN KR (NY)

(Tillägg: stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) My Beat har ingått ett avtal om ett förvärv av 100 procent av aktierna i Karma Mobil för cirka 10,7 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet bygger på den tidigare offentliggjorda avsiktsförklaring som ingicks den 12 december. Då var målet att parterna skulle ingå ett överlåtelseavtal "cirka den 23 december".

Förvärvet kommer att finansieras genom erläggandet utav skuldebrev om totalt 5,2 miljoner kronor som förfaller i tre lika rater över 2,5 år, samt genom en riktad emission av nära 2,2 miljoner aktier i My Beat.

Aktierna i den riktade emissionen kommer att emitteras till en teckningskurs om ca 2:53 kronor beräknat på genomsnittskursen de sista fem handelsdagarna innan dagen då avtalet ingicks.

I och med förvärvet kommer My Beat att öka omsättningen med cirka 50 procent från och med den 9 januari 2023, vilket är den avtalade tillträdesdagen.          
        

Läs mer om My Beat AB