Publicerat: 2023-01-24 19:00:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Spermosens AB (publ): FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNATS MED 21%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spermosens offentliggör att genomförd företrädesemission övertecknats med 21 procent och bolaget tillförs cirka 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,6 miljoner kronor.

Företrädesemissionen tecknades till 68,8 procent med företrädesrätt och 31,2 procent utan. Företrädesemissionen tecknades därmed till totalt 100 procent inklusive teckningsförbindelser.

"Vi är glada över att ha säkrat finansiering för att fortsätta utvecklingen av bolagets första produkt, med sikte på kommande marknadslansering för forskningsändamål", skriver bolagets vd Ulrik Nilsson.

Bolaget meddelar även flaggning. Som följd av emissionen minskar Kushagr Punyanis andel av samtliga aktier från 13 till 4 procent.          
        

Läs mer om Spermosens AB (publ)