Hem

Publicerat: 2023-02-17 09:04:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om SHT Smart High-Tech AB: RÖRELSERESULTATET SJÖNK TILL -11,3 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smart High Tech (SHT), som tillhandahåller värmeavledande gränssnittsmaterial, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -11,3 miljoner kronor (-2,1).

De totala intäkterna sjönk till 2,0 miljoner kronor (3,7), varav nettoomsättningen minskade till 0,3 miljoner kronor (1,4), aktiverat arbete för egen räkning utgjorde 0,3 miljoner kronor (2,1) och övriga rörelseintäkter steg till 1,3 miljoner kronor (0,2).

"Omsättningsminskningen är en följd av variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen. I huvudsak kommer intäkterna från Incavo som är bolagets första kund som gör återkommande produktionsorders. Därutöver utgör intäkterna av testorders som beställts av större Tech-företag. På grund av nedstängningar i Kina som en följd av covid-restriktioner har det inte varit någon försäljning på den kinesiska marknaden", skriver SHT i delårsrapporten.

Nettoresultatet blev -11,3 miljoner kronor (-1,0). Resultatet per aktie landade på -0:73 kronor (-0:07).

"Produktionslokalerna i Göteborg är i drift med mångdubblad kapacitet och rullar för närvarande med produktion i tre skift för att möta våra beställningar. Ytterligare kapacitet är beställd då intresset för allt större volymer ökar stadigt. Dessa maskiner beräknas vara i drift i början av andra kvartalet. Utrustning för processbehandling som beställdes 2022 är levererade och under installation och idrifttagande", skriver vd Lars Almhem i bokslutsrapporten.

Den stora tidigare kommunicerade distributörsordern under fjärde kvartalet värd uppskattningsvis 8-12 miljoner kronor under 2023 har drivit igång hela SHT:s leverantörskedja och uppbyggnad av produktions- och kvalitetssystem samt rekrytering av personal, uppger han.

"Vi ser nu att uppskalning av volym går som vi planerat med bibehållen kvalitet och önskad kapacitet, en kapacitet vi förväntar oss behöva öka radikalt under året", skriver Lars Almhem.          
        

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB