Publicerat: 2023-02-24 09:26:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om SensoDetect AB: RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,7 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Sensodetect hade ett resultat efter finansiella poster på -2,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2022 (-2,4). Bolaget hade en omsättning på 8.000 kronor under perioden (0).

Under det första kvartalet 2023 kommer Sensodetect att fortsätta sin lansering av Sensodetect Health och intensifiera arbetet med distributörer, där målet är att 2023 presentera ett positivt resultat och gå in i en tillväxtfas.

"Sensodetect står nu redo för att uppfylla sin stora

potential. Vi har en solid forskningsbakgrund, en hög kostnadskontroll och en låg burnrate. Den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Vi står nu redo att skala upp både på våra prioriterade marknader såväl som i produktion och organisation", skriver bolaget i rapporten.

Aktien var upp 4,2 procent på Spotlight i den tidiga fredagshandeln.          
        

Läs mer om SensoDetect AB